http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Väderstation och klimatstation iMETOS®-ONLINE


Väderstation och klimatstation iMETOS®-ONLINE


Väderstation och klimatstation iMETOS®-ONLINE
Den mäter kontinuerligt meteorologiska data för senare analys. Den medföljande programvaran använder i sin tur de insamlade värdena till en prognos över risken för angrepp av svampar eller skadeinsekter på odlingarna. Varningarna kommer så pass tidigt att man hinner vidta åtgärder mot angreppen innan de hinner bryta ut i stor skala.

Därmed sparas pengar för odlaren och minskas påverkan på den omgivande miljön. iMetos Klimatstation drivs av solceller som laddar dess batterier. De insamlade klimatvärdena skickas trådlöst till odlaren vilket betyder att stationen går att placeras i stort sätt överallt utan krav på installation av elledningar eller dataledningar. Dessutom medföljer tillräckligt minne för att spara ett års precisa klimatvärden.

iMetos klimatstationer innehåller moderna noggranna klimatsensorer, som trots den avancerade teknologiska nivån är mycket robusta, och kapabla att arbeta precist och noggrant år efter år i de flesta miljöer.

Klicka här för att se film

Funktioner
 • Solcellsdriven/batteridriven
kontroll i realtid via Fieldclimate.
 • Tillräckligt med minne för att spara upp till 12 månaders mätvärden.
 • Mjukvara för bevattning, frostvarning och bekämpnings prognoser.
 • Automatiska varningar via SMS, om så önskas.
 • SMT kan kompletteras med Barometer, vindriktning och två ytterligare tempgivare.
 • Skapar en säkrare produktion genom förebyggande insats i odlingen, alltid online.
Teknisk data
 • Web sändningar 24tim/dygn
 • Sensor nogrannhet ±3%
 • IP65  
 • Markfuktighet
 • Lufttemperatur
 • Luftfuktighet
 • Kondens i växternas blad
 • Ljusinstrålning i Lux
 • Nederbördskontroll i mm
 • Diagnos över risken för svampangrepp
 • Diagnos över risken för insektsangrepp
 • Programvara för PC
 • Sänder löpande information trådlöst


 

iMETOS® väderstationer - i mer än 80 länder!i 
iMETOS® väderstationer är universella enheter som kan utrustas med upp till 80 sensorer, beroende på utformning och dina behov. De är robusta, lätta att montera och perfekt utformade för en mängd olika uppgifter i olika miljöer.
De mäter nederbörd, markfuktighet, vindhastighet, vindriktning, lufttryck, luftfuktighet och temperatur. Beroende på applikation kan iMETOS® kombineras med en ljussensor och övervakningsenheter för bladfuktighet, globalstrålning, yttemperatur.

Ställ upp, starta den, och den kommer att köras!
iMETOS® väderstationer arbetar oberoende av något elnät och använder mycket lite energi och kan därför köras under en lång tid på det integrerade uppladdningsbara lagringsbatteriet. Det kombineras med solceller så att batteriet - med sin smarta laddnings programvara - får ett långt liv. Även i perioder av dåligt väder och i regioner med lite solljus, är det tillräckligt för att driva enheten under hela året utan avbrott av energin.
iMETOS® gör väderdata tillgängliga överallt.

Vad som är speciellt med iMETOS® väderstationer är deras databehandling. Alla enheter har en hög lagringskapacitet. De samlar in mätdata en gång var femte minut. De aktuella uppgifterna överförs varje timme till din dator och eller smartphone via Internet. Om ett förinställt tröskelvärde överskrids, kommer en överföring av ett larm att göras inom några minuter.

På webbplattformen, kan du använda ett mycket sofistikerad programvarupaket med prognosmodeller. Dina uppgifter behandlas och presenteras i tabeller och diagram. Du kan när som helst presentera dem på datorn. Webb programvaran används även till individuellt uppsatta gränsvärden som varnar så att, om det finns risk för frost, torka, eller av en infektion genom vissa växtsjukdomar, så kommer du automatiskt att få en varning till din mobiltelefon. Du kan även få konkreta råd om vad du ska göra för att begränsa den ekonomiska skadan.


Du kan i princip styra iMETOS® från vilken plats som helst i världen bara det finns tillgång till internet där. Du kan även aktivera och kontrollera iMETOS® väderstationer enkelt från din mobiltelefon. Till exempel kan du ändra övervakningsintervaller eller trösklar för varningar.

Två modeller av iMETOS® väderstationer - det är ditt val! iMETOS® Väderstationer används i många av de platser där det behövs väderdata. Vi erbjuder två olika grundmodeller av väderstationerna – någon av dessa kommer säkert att möta dina krav.
 iMETOS® ag är en väderstation som används inom jordbruket och alla de branscher där det behövs väderdata för odling av växter. Vi erbjuder iMETOS® ag med olika sensorkonfigurationer.

Den andra grundmodellen, iMETOS® pro, kan utrustas med upp till 80 sensorer, alltså, möter med lätthet nästan alla standard utmaningar inom mikrometeorologin. Vare sig för brand eller frost varningar, förebyggande av katastrofer, översvämningar eller stormvarningar, eller hydrologisk management - iMETOS® pro kan utrustas för nästan alla arbetsuppgifter.

Programvara för övervakning i graf

 • Väderstation, Programvara för Iphone eller surf
  Art. nr.
  IMPRO1
  5 692,00 kr
  5 692,00 kr
  kr
 • Givare instrument för väderstation iMETOS

 • Givare RH luftfuktighet och temperatur med kåpa och fäste
  Art. nr.
  A660611
  Givare RH luftfuktighet och temperatur med kåpa och fäste
  6 320,00 kr
  6 320,00 kr
  kr
  Från 178 kr/mån
 • Givare Jordfuktighetsgivare (%) mäter fukthalt längd 5cm
  Art. nr.
  ECH510
  1 070,00 kr
  1 070,00 kr
  kr
 • Regngivare för väderstation
  Art. nr.
  IM523
  4 420,00 kr
  4 420,00 kr
  kr
 • Barometer för väderstation
  Art. nr.
  MD514D
  3 072,00 kr
  3 072,00 kr
  kr
 • Tensiometer
  Art. nr.
  MD5105M
  550,00 kr
  550,00 kr
  kr
 • Vindriktningssensor för väderstation
  Art. nr.
  IM511CD
  6 130,00 kr
  6 130,00 kr
  kr
  Från 173 kr/mån
 • Vindhastighetsgivare för väderstation
  Art. nr.
  TRMET512CD
  4 214,00 kr
  4 214,00 kr
  kr
 • Bladgivare fuktighetskontroll
  Art. nr.
  IM521CD
  2 350,00 kr
  2 350,00 kr
  kr
 • Bladgivare temperatur ytstrålning
  Art. nr.
  IM522CD
  1 330,00 kr
  1 330,00 kr
  kr
 • Dendrometer för kontinuerlig mätning av tillväxt
  Art. nr.
  DN501
  1 403,00 kr
  1 403,00 kr
  kr
 • Ljudsensor
  Art. nr.
  NS100
  3 806,00 kr
  3 806,00 kr
  kr
 • PH givare PH501 för iMETOS
  Art. nr.
  PH501
  3 967,00 kr
  3 967,00 kr
  kr
 • Vätske nivå givare för iMETOS
  Art. nr.
  LMP305
  4 690,00 kr
  4 690,00 kr
  kr
 • Vätske nivå givare LMP306 för iMETOS
  Art. nr.
  LMP306
  6 600,00 kr
  6 600,00 kr
  kr
  Från 186 kr/mån
 • Avdunstningsgivare
  Art. nr.
  ET250
  12 610,00 kr
  12 610,00 kr
  kr
  Från 356 kr/mån
 • CO2 givare för iMETOR
  Art. nr.
  CO2
  11 707,00 kr
  11 707,00 kr
  kr
  Från 331 kr/mån
 • Givare stav fuktighetsavläsning 350mm
  Art. nr.
  AQ600
  6 000,00 kr
  6 000,00 kr
  kr
  Från 169 kr/mån
 • Givare Fuktighets sensor 3x65mm
  Art. nr.
  GS3
  3 825,00 kr
  3 825,00 kr
  kr
 • Tillval

 • Väderstation iMETOS<sup>®</sup> ECO D3
  Art. nr.
  IMED3
  9 970,00 kr
  9 970,00 kr
  kr

 • Du tittade nyligen på dessa produkter

  För mer information kontakta oss på
  0431-222 90


  BEVATTNINGSTEKNIK AB
  Helsingborgsv., Varalöv
  262 96 ÄNGELHOLM
  Telefon:
  0431-222 50
  Org Nr:
  556409-6120
  Webbadress:
  www.bevattningsteknik.se
  E-post:
  info@bevattningsteknik.se