http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Markavloppssystem stora profilrör


Markavloppssystem stora profilrör


Uponor markavloppssystem stora profilrör
En slitstark och pålitlig serie stora självfallsrör för de flesta behoven för uppsamling och transport av stora mängder dag- och spillvatten, men också för transport av ytvatten, till dagvattenmagasin, ventilation och tankar.

Systemet är byggt för att lätt kunna sammankopplas med alla vanliga rörsystem. Rören är tillverkade i ett slitstarkt poyetylenmaterial, vilket garanterar lång livslängd och optimal styrka, dessutom är det lätt vilket underlättar transport och gör hanteringen bekväm och enkel.

Materialet har god slaghållfasthet ned till -20°C, och korroderar inte ens om det utsätts för svavelväte och liknande ämnen. Rörsystemet är dessutom kemiskt resistent mot de flesta lösningsmedel, syror, oljor och baser. Finns i dimensioner från 600 mm upp till 2500 mm.

Styvhetsklasserna är SN2, SN4 och SN8. OBS! Standardrör och rördelar kan inte anpassas i längd. För anpassning av rör används speciella anpassningsrör.

Styvhetsklasser
Ett rör som grävs ned i marken utsätts för olika typer av tryck när det väl är på plats. Förutom trycket från jordmassorna ovanpå röret, så rör det sig om tryck från vatten i marken omkring röret, samt från ev. trafik som passerar ovanför röret.

Allt detta påverkar ovaliteten hos flexibla rör. Begreppet ringstyvhet används för att beskriva ett flexibelt rörs deformationsegenskaper. Ett rör med hög ringstyvhet får en mindre ovalitet än ett rör med längre styvhet, vid en och samma yttre belastning. Självfallsledningar av plast klassificeras normalt med avseende på ringstyvhet i s.k. SN-klasser (nominell styvhet).

Standardiserade styvhetsklasser för termoplaströr är : SN2, SN4, SN8 och SN16, där sifferbeteckningen anger ringstyvheten i kN/m2. Värdet motsvarar rörets korttidsstyvhet, vilket också är det värde som har störst betydelse. I Sverige används normalt rör av styvhetsklass SN8 för markförlagda självfallsrör.

Val av styvhetsklass
Normalt används rör av styvhetsklass SN8 for markförlagda sjalvfallsrör i Sverige.

För ledningar mindre än cirka 400mm finns egentligen inget skäl att välja en lägre rörstyvhet än SN8, utan det är först vid stora ledningar, där rörkostnadens andel av den totala läggningskostnaden blir betydande, som man kan överväga att välja styvhetsklass SN4, om förutsättningarna är gynnsamma och ett bra läggningsarbete kan säkerställas.

Vid användning av SN8-rör blir känsligheten för eventuella avvikelser från normalförhållanden dock avsevärt mindre, med större säkerhet som följd.

Teknisk data
Egenskaper Värde
Densitet ≥940kg/m3
Ringstyvhet SN2-4-8 kN/m2
Långtidskrympmodul E50 180Mpa
Korttidskrympmodul E0 800Mpa
Längdutvidningskoefficient 0,18Mm/m*K
Värmeledningstal 0,4W/m*K
Maximal tillåten kontinuerlig drifttemperatur 45°C
Maximal tillåten korttidstemperatur 80°C
Tillåten avvinkling i fogar ≤ Ø600
Tillåten avvinkling i fogar ≥ Ø700

Markavloppssystem stora profilrör

Övrigt


Du tittade nyligen på dessa produkter

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se