http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Markavloppssystem Ultra Rib 2


Markavloppssystem Ultra Rib 2


Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 – Ett självfallssystem för dag- och spillvatten skapat för att ligga långt över de normkrav som idag ställs på avlopssrör, både i Norden och i Europa. Systemet har konstruerats för att ge en så optimal livslängd som möjligt (om installations- och driftsförhållandeföreskrifterna följs korrekt har systemet en livslängd på upp till 100 år!), detta genom materialvalet (PP), en ribbkonstruktion som ger styvhet, styrka och låg vikt, fogningsmetoder med enklare installation och hög säkerhetsmarginal, samt krav på höga mekaniska egenskaper även vid låga temperaturer. Finns i dimensioner från 200 till 560 mm. Styvhetsklass SN8.

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se