http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Syresättare och fontäner för dammar i trädgård 0,4 till 2,6 kW (1/2-3 hk)


Syresättare och fontäner för dammar i trädgård 0,4 till 2,6 kW (1/2-3 hk)


Öka produktionen med en syresättare
Öka intäkterna genom att använda vatten med rätt syrehalt till er produktion. Stillastående vatten ger tillväxt av alger som täpper till vattensystem och förbrukar syret i vattnet. Uppkomst av alger och andra skadliga ämnen sänker produktionen och därmed intäkterna. Syresättaren skapar ett konstant flöde i vattnet vilket förhindrar tillväxt av alger och uppkomst av organiskt material på bottnen. Dessutom ökar den syrehalten i vattnet till full syremättning av vattnet.

Förhindrar algtillväxt
Syre förhindrar effektivt explosiv algtillväxt. Detta resulterar i renare bassäng och vattenfördelningssystem.

Ökar syrehalten
Användning av vatten med ett maximalt syreinnehåll främjar planttillväxten. Plantorna blir starkare och ökar motståndskraften mot sjukdomar och parasiter.

Reducerar bottenavfall
Eftersom vattnet hålls i ständig rörelse blir bottenavfallets nedbrytbara materiel inte liggande och förs från filterna direkt. Utöver detta ökar den höga syrehalten den biologiska omsättningen av det organiska materialet i vattnet.

Homogen vattenkvalitet
Den konstanta vattenströmmen säkrar en likartad vattenkvalitet och temperatur i hela bassängen. Detta medför en mer stabil tillväxt för er produktion.

Renare vatten
Syresättaren optimerar miljön för den bakteriekultur som bryter ner föroreningar i vattnet. Nedbrytningsprocessen optimeras och vattenreningen ökas.

Syresättare i tre storlekar
Syresättaren drivs av en elektrisk motor med ett unikt styrsystem. Syresättaren består av två pontoner vilka är förankrade via en brokonstruktion där motorn är monterad.

Se även vår demonstrationsfilm

Syresättaren kan justeras i flera nivåer. Den högsta positionen tillför främst syre och den lägsta ökar framförallt vattencirkulationen. Effekten justeras efter behov via en kontroll som är monterad på medföljande stativ nära bassängen. Syresättaren hålls på plats med hjälp av två förtöjningslinor, vilka monteras på sidorna av bassängen. Spänningsöversyn till motorn kan lätt kopplas till en av dessa linor.

Syresättaren kan levereras i 3 storlekar beroende på storleken på bassängen eller reservoartanken.

 

Före installation

3 v. efter install.

6 v. Efter install.

Syrehalt - På ytan

72%

72%

99%

Syrehalt - I mitten

74%

71%

98%

Syrehalt - På botten

36%

69%

82%

Temperaturskillnad mellan botten och yta

2°C

0°C

0°C

Ljustransmission i vattnet

76%

81%

73% **

Algmängd (klorofyllhalt)

913 ug/l

590 ug/l

383 ug/l


Du tittade nyligen på dessa produkter

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se