http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Friskare vatten med Kasco cirkulator  
Friskare vatten med Kasco cirkulator
AquatiClear är en vattencirkulator, omarbetad. Denna igentäppningsbeständiga cirkulator producerar kontinuerliga vattenrörelser för att hålla bryggor, småbåtshamnar, kanaler, strandlinjer och andra områden fria från alger, flytande skräp, isfritt och dålig lukt. Denna unika design gör att flytande skräp kan glida av skyddet istället för att linda runt motoraxeln eller propellen.Det är den enda cirkulatorn på marknaden som går kontinuerligt utan att träskor behöver rengöras från ogräs och annat skräp.

Revolutionerande kronliknande stödskydd med släta, rundade pinnar förhindrar ogräs, alger och annat flytande skräp från att täppa till enheten. AquatiClear kan köra kontinuerligt för att skapa rena och vackra strandkanter.

Fördelar
Monteras enkelt med Horisontell flytsats eller universell monteringssats
½, ¾ och 1HP storlekar tillgängliga
Byggd med långvariga interna komponenter
Extern metall och hårdvara är av rostfritt stål och skyddas av en offeranod.
Kronliknande stödskydd (patentsökt) med släta, rundade pinnar förhindrar att flytande alger och skräp sätter igen enheten.

» Klicka här för att se Datablad

 
Horisontellt flytande
Universellt fäste

Universalfäste
Montera på dockor eller liknande strukturer och justera vinkel
och djup. Justera rotationen med Simple Swivel-fästet (patentsökt).

 

Horisontellt flytande
Säkra vid stranden med tre linor och öglor. Tre orienteringsvinklar styr flödet till ett önskat område.

   

 

Vattencirkulator AquatiClear ½ till ¾ hp

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se