http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Konsult uppdrag

Vattenenheten - din konsult

Beskrivning

Med mer än 30års erfarenhet inom bevattning bistår vår konsultavdelning med nedanstående tjänster i dimensionering och systemval.

Vid uppdraget gås det igenom olika typer av pumpar med tillbehör och vad man bör tänka på i olika driftsförhållanden.

Några av våra inriktningar är fontän-anläggningar inom och utomhus, bevattnings-system, stamledningar, filtrering, pumpar i föde och tryck, styrsystem, dosering mm.

Med rätt system val för bevattningssystem, vattenrening eller fontän byggnationer ges fördelar i energikostnader, driftsäkerhet och funktion.

Ett kosultuppdtag ger ekonomisk vinning.

Förutom ett stöd till generell pumpteori (pumpkurvor, pumpprestanda, verkningsgrad) tar konsulten upp:

 • Design
 • Dimensionering
 • Beräkning tryck, flöde och vattenhastighet.
 • Viskositets resp. densitets påverkan
 • Grunderna inom om energioptimering
 • Fontän byggnationer
 • Vattenkvalitet
 • Syresättning av vatten
 • Filtrerings system
 • Doseringspumpar för grönytor och industrin
 • Regler och Styrfunktioner
 • Pumpval till komletta pumpstationer
 • Pumpar för anpassad miljö, Atex
 • Grund för korrekt upphandlingsunderlag.

Målgrupp

 • Driftsanvarig
 • Entreprenör
 • Underhållspersonal
 • Konsulter
NYHETSBREVCopyright © 2024 Bevattningsteknik AB