http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Avloppspumpstation Grundfos Multilift


Avloppspumpstation Grundfos Multilift


Avloppspumpstation Grundfos Multilift
  • Multilift är avsedd för uppsamling och bortpumpning av avloppsvatten, slamhaltigt vatten och hushållsavloppsvatten, inklusive spolvatten från vattenklosetter.
  • Multilift lyfter avloppsvatten från platser som saknar självfall till  högre liggande avloppsnät. Multiliftstationen är lukt- och vattentät och levereras som en komplett enhet, med vertikalt utlopp, klar för installation.
  • Multilift består av en integrerad uppsamlingstank med alla erforderliga anslutningar för in- och utloppsrör, ventilationsrör och manuell membranpump (tillbehör), samt en eller två pumpar med trefas dränkbar motor (beroende på modell).
  • Avloppspumpstationen levereras även med ett automatikskåp, inklusive alla erforderliga komponenter såsom relä, motorskydd och manöverpanel med indikeringslampor för driftstatus.
  • Multilift kan fås med kanal- eller virvelhjulspumpar.
  • Tankarna kan seriekopplas för större installationer

Avloppspumpstation Typ MultiLift M

Avloppspumpstation Typ MultiLift MD

Avloppspumpstation Typ MultiLift MLD

Avloppspumpstationer med skärande pumpar typ MOG och MDG

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se