http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Biogasutrustning för metangas till El & Värme  
Greenpower

GreenPower Bio energi, Greenpower Generatorer och GreenPower Heating system har system lösningar inom Biogas.

GreenPower Bio energi Systemet fungerar så att gödseln pumpas ut från bufferttanken till en reaktortank där gödseln värms upp till ca 38 grader. När temperaturen stiger bildas Metangas som stiger och därefter leds vidare med hjälp av en blåsmaskin in till ett gastätt utrymme. I förbränningsrummet finns en "Rm-panel" som renar gasen från vatten. Via en vattenseparator och en tryckhöjande pump tranporteras gasen till Generatorn som då producerar el.

Vi har försett vår "Rm-panel" med en övervakande kontrollpanel som säkerställer de eventuella incidenter som kan uppstå. Vi tillhandahåller dessutom reaktortankar i valfria volymstorlekar.

Greenpowers biogasgeneratorer 20 kvA 16 kW - 7 m³/tim ,36 kvA 28 kW  - 10,4 m³/tim ,50 kvA 40 kW - 15,6 m³/tim ,80 kvA 64 kW - 21,9 m³/tim gastryckbehov 18-38 mBar. Värmeväxlare går att ansluta till kylsystemet för extern uppvärmning ex temperering av rötgastank.Vi tillverkar och levererar utrustning efter önskemål även auktoriserad installationshjälp kan bistås.

Välkommen att kontakta oss för Ert nya miljöprojekt.

  • Biogasutrustning för metangas till El & Värme
    Art. nr.
    GPBIOGAS
    Biogasutrustning för metangas till El & Värme
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se