http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Cirkulationspump Grundfos TPED 2000 Serie


Cirkulationspump Grundfos TPED 2000 Serie


Cirkulationspump Grundfos TPED 2000 Serie
Grundfos TP, TPE, betrodda Publiceringsdomänen och TPED serien 200 pumpar måste kasseras enligt lokala bestämmelser med hjälp av ett offentligt eller privat sophämtning service.

Säkerhetsrisk

Säkerhet med att material som används:
Det finns ingen risk att människor under demontering som orsakas av material som används i produkten.

Säkerhet som avser hantering av produkten:

  • Försiktighet bör iakttas vid hantering av pumpen tyngd.
  • Demontering av produkten

De viktigaste som komponenter är:

  • Ggjutjärn
  • Brons
  • Rostfritt stål.
Och kan därför återvinnas till en stor grad – beroende på de nationella möjligheterna för återvinning.

Delar Diagram

 

Pos. Nej. Benämning Material
1 Pump bostäder Gjutjärn / Brons
2 Pumphjulet Rostfritt stål
3 Axel Rostfritt stål
4 Koppling Gjutjärn
5 Pumpa huvudet Gjutjärn / Brons
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se