http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Doseringspump Grundfos


Doseringspump Grundfos


Doseringspump Grundfos
Våra digitala doseringspumpar, SMART Digital DDA, DDC, DDE samt DDI och DME, sätter nya standarder för hantering och noggrannhet av kemiska vätskor. Operatören kan lätt installera och ställa in pumpen på att släppa ut exakt den mängd doseringsvätska som krävs för processen i ett unikt hanteringskoncept för driv- och flödesstyrning.

Pumpens inställning visas i ml/h, l/h eller gph och driftläget är lätt att identifiera med ikoner. De mekaniska doseringspumparna DMH och DMX är det val som föredras för industriella och komplexa uppgifter. DMH-serien är t ex en serie med extremt starka, robusta pumpar för applikationer där ett betydande doseringsintervall och högtryckskapacitet krävs.

Användningsområden
Doseringspumparna är konstruerade för hantering av kemikalier inom bland annat följande användningsområden:
Behandling av dricksvatten
Spillvattenbehandling
Kylvattenbehandling
Rengöringssystem
Processvattenbehandling
Kemisk industri

Funktioner och fördelar
Precis och enkel inställning
Unik teknik
Ett litet antal varianter täcker alla behov
Full pulsstyrning
Pulssatsstyrning
Intern timersatsstyrning
Analog 0/4-20 mA styrning
Nivåkontroll
Fieldbuskommunikationsmodul
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se