http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Dosmatic Superdos doserare 9 l/h till 10000 l/h  
Dosmatic Superdos doserare 9 l/h till 10000 l/h
Dosering av medicin, vitaminer, gödning, näringstillskott, kemikalier. Dosmatic en vattendriven doserare, med en unik doseringskonstruktion. Dess jämna dosering ger en optimal jämn inblandning oberoende av dess vattenflöde. Doseringsvätskan injiceras i jämt flöde beroende på inställningsvalet.

Funktionsbeskrivning
Vattenledning ansluts enkelt mot pumpens anslutningar. Vattenflödet passerar då först ett lamellfilter och vidare in i doseraren som består av en växelmekanism vilket gör att kolven kommer i rörelse. Denna funktion skapar ett sug i doseringsenheten som har ställbart doseringsval.

En sugslang med bottenfilter suger upp stamlösningen från en extern tank och finfördelas därefter i dess vattenflöde. Med valfritt inställt värde passerar flödet ut genom den motsatta anslutningskopplingen.

Kännetecken:
  • Smal profildesign
  • En nogrann injicering vid alla flödeshastigheter
  • Kemiresistent
  • Enkel yttre förhållningsjustering
  • Ingen elektricitet behövs
Fördelar:
  • Enkel att använda och underhålla
  • Minskar kostnaderna genom feldoseringar
  • Tillåter ett brett omfång inom kemkalieanvändning
  • Minskar arbetet med lösningstillsatser
  • Undanröjer behovet av elektricitet och förlängningssladd
Dosmatic MDos arbetar i flöde från 9 l/h till 10000 l/h - Utmärkt för industin, djurproduktion, frilands eller växthusodling men även för livsmedel eller annan typ av användningsområde

 

Dosmatic Superdos

Dosmatic Minidos

Dosmatic Super dubbel

Mobil doserare / näringsblandare

Tankar

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se