http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Ejektorpump Grundfos CR/DW


Ejektorpump Grundfos CR/DW


Ejektorpump Grundfos CR/DW
 • Grundfos CR DW ejektorpump i mindre vattenförsörjningssystem, som till exempel bevattning, lantbruk med egna borrhål och sommarstugor, är grundvatten en förutsättning för det dagliga arbetet.
Grundfos ejektorpump CR DW en pålitlig pump
 • Grundfos ejektorpump CR DW är en flerstegs vertikal centrifugalpump som finns i fyra olika storlekar.
 • Pumparna klarar borrhålsdjup ner till ca 90 meter.
 • Kapaciteten är beroende på borrhålsdjupet.
 • Ejektorpumpen CR DW är en pålitlig och robust pump för djupa borrhål där det krävs långa vertikala rör för att pumpa upp vattnet.
 • Pumpen och motorn är torruppställda, vilket innebär att pump och elkablar inte behöver sänkas ned i djupa, trånga borrhål.
 • CR/DW är därmed mycket enkel att se över och den torruppställda installationen underlättar såväl service som underhåll.
 • CR DW är torruppställd och kompletteras med en ejektor som gör det möjligt att pumpa upp grundvatten från djupa borrhål. (R DW ersätter CPE/CPES som utgått).

                        System med CR(I) DW-pump

 • Pumpsystemet består av en torruppställd flerstegs cen- trifugalpump CR(I), ansluten med två rör till en dränkt ejektor.
 • Vi rekommenderar att man ansluter en trycktank på pumpens utloppssida, för att upprätthålla lämpligt tryck vid tappstället.

 Sektionsritning av ejektorn

 • Vattnet pumpas genom tryckröret (A) och silen (B) till munstycket (C).
 • Vattnet passerar munstycket med hög hastighet och går vidare till diffusorn (D).
 • Vattnet som ska pumpas upp kommer i kontakt med pumphuset (G) via silen (E) och den nedre ventilen  (F).
 • Från pumphuset pressas vattnet in i diffusorn (D) med hjälp av vattenstrålen från munstycket (C).
 • Här blandas de två vattenflödena och hastigheten omvandlas till tryck, vilket driver upp vattnet via stigröret (H) till pumpens sugport.

Tekniska data

Maximal   systemtryck 16 bar
Maximal  omgivningstemperatur 40°C
Maximal  vätsketemperatur 40°C


Val av ejektorpump

 • Ejektorpumpen väljs i kapacitetsdiagram nedanstående sidor.

Förutsättningar för kapacitetskurvor

 • Flödet (Q) är baserat på nedanstående förutsättningar:
 • Pumpen installeras invid brunnen/borrhålet.
 • Ejektorn befinner sig på angivet djup i förhållande till pumpen.
 • Vattennivån är ovanför ejektorn.

Obs! Om pumpen placeras 10 till 30 meter från borrhålet kan man förhindra kapacitetsreduktion genom att välja rör som är en storlek större än de i tabellen på nästa sida.

Exempel på val av ejektorpump
 • Ejektorpumpen väljs med utgångspunkt från
 • Erforderligt sugdjup, HD, i meter
 • Erforderligt flöde, Q, i  m3/h.
 • Om driftspunkten är känd kan pump, ejektor och  rör-dimension väljas från kapacitetskurvan på nästa  sida.

Exempel:

 • Erforderligt  sugdjup, H:   50 (m)
 • Erforderligt  flöde,  Q:  0,8 (m3/h)
 • Den pump som bäst uppfyller dessa krav är CR(I) DW 5-13 med ejektor nr 20.

Användning av sugledning

 • Om brunnens kapacitet är lägre än pumpkapaciteten kan torrkörning av pumpen motverkas med hjälp av en sugledning som monteras under ejektorn.
 • För att möjliggöra detta byts ejektorsilen (E) ut mot en särskild gängnippel.

 Pump 

 Sugdjup   HD (m)


Flöde
(m3/h)

 Ejektor nr

 Tryckklass, plaströr (kp/cm2)

Rördiameter (mm)

Största ejektor-  diameter (mm)

 Ejektorinlopp   

Ejektorutlopp 

CR(I) DW 5-9

 

54

0,25

11

6+6

32/26

40/32,6

76

42

0,68

29

6+6

32/26

40/32,6

76

35

0,92

20

6+6

32/26

40/32,6

76

27

1,25

22

6+6

32/26

40/32,6

76

CR(I) DW 5-11

65

0,25

11

10+10

32/22,8

40/28,4

80

50

0,62

29

10+6

32/22,8

40/32,6

76

45

0,85

20

6+6

32/26

40/32,6

76

40

1,10

22

6+6

32/26

40/32,6

76

35

1,37

44

6+6

32/26

40/32,6

76

28

1,75

45

6+6

32/26

40/32,6

76

CR (I) DW 5-13

79

0,25

11

10+10

32/22,8

40/28,4

80

63

0,62

29

10+10

32/22,8

40/28,4

80

54

0,87

20

10+6

32/22,8

40/32,6

76

45

1,17

22

10+6

32/22,8

40/32,6

76

40

1,39

44

6+6

32/26

40/32,6

76

33

1,99

45

6+6

32/26

40/32,6

76

CR (I) DW 5-15

93

0,25

11

10+10

32/22,8

40/28,4

80

73

0,63

29

10+10

32/22,8

40/28,4

80

62

0,88

20

10+10

32/22,8

40/28,4

80

53

1,14

22

10+6

32/22,8

40/32,6

76

46

1,40

44

10+6

32/22,8

40/32,6

76

37

1,99

45

10+6

32/22,8

40/32,6

76» Klicka här för att se prestandakurvor

Anmärkning: Vid utbyte/ombyggnad av Grundfos CPE/CPES måste rörsystemet modifieras.

 Modellnummer 

 Märkström 
     A

  Motor Effekt
   KW

 CR 5–9 DW

 3,2

 1,50

 CR 5–11 DW

 4,5

 2,20

 CR 5–13 DW

 4,5

 2,20

 CR 5–15 DW

 4,5

 2,20Kontakta www.bevattningsteknik.se för mer information om CR(I)  DW.

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se