http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Karlsfälts Gård, Best Vind i Ystad AB


Karlsfälts Gård, Best Vind i Ystad AB


Karlsfälts Gård, Best Vind i Ystad AB
Tog steget mot ett framtida val till att investera i den senaste tekniken i rambevattning från VALLEY i USA
Teamet i Bevattningsteknik är nu i full fart med installationen..... 

                                Ett starkt team som ger en trygg bevattning för den som satsar på miljöanpassad bevattning.
Här Armel Moriet från Valley, Jörgen Larsen från Bevattningsteknik och Patric Torle Trädgårdsteknik AB

 » Rampbevattning Valley DrawingKopbingebro  

BETALNING
Trots flera försök till att få betalt för montaget har arbetet stoppats. Mer information kommer senare.  

Öppet brev

Obetalda fakturor på Karlsfälts Gård via Best Vind AB

Vi går mot en tuff förändring där där brukaren får svårigheter i att få igenom sina myndighetsbeslut avseende stödåtgärder och tillstånd.

Att hela tiden försöka ligga i fronten av att värna om miljön får brukaren svårt att driva igenom tänkbara moderniseringar.

Vi som leverantör och med en spetskompetens finns till förfogande i projektering, material leveranser, montage, installation, utbilding och service.

Chistoffer Bonthron som har god insyn i myndigheternas regelverk samarbetar med Erik Bengtsson på Karslfälts Gård i Ystad där de båda gemensamt införskaffat sig bevattningsutrustning typ rampbevattning då 2 stycken linjära rampenheter av fabrikat Valley från USA. Bevattningsteknik AB representerar Valley på den Skandinaviska marknaden där några anläggningar redan är i drift. Vi har hösten 2016 inlett samarbete med Karlsfälts Gård där inköpet skulle göras via Best Vind AB. Erik och Christoffer ska då dela på bevattningsanläggningen och med mål om att odla grönsaker såsom morötter. En damm har anlagts , stamledning har grävts ned, pumpstation har installerats, ramper har monterats och installerats, styr och regler har monterats och utbildning har tillhandahållits.

Anläggningen beställdes för att byggas upp under 2017 och vara klar för drift 2018.

När vi redovisar vår faktura om montagetimmar, frakter och tillvalda detaljer vill man inte betala utan tycker dess ska ingå i köpta enheter.

  • Karlsfälts Gård, Best Vind i Ystad AB
    Art. nr.
    REF
    Karlsfälts Gård, Best Vind i Ystad AB
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se