http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pumpar hydro MPC Grundfos flöde 1,080m³/h


Pumpar hydro MPC Grundfos flöde 1,080m³/h


Pumpar hydro MPC Grundfos flöde 1,080m³/h
En komplett lösning for samtliga komponenter har valts ut med tanke på kvalitet och verkningsgrad. Grundfos tryckstegringssystem Hydro MPC är robusta, kompakta enheter, konstruerade för att hålla, och samtliga delar som behöver service är lättåtkomliga.

Komplett prefabricerad tryckstegringsenhet som i standardutförande består av 2 till 6 CR(E)- eller CRI(E)-pumpar, parallellkopplade och monterade på samma bas tillsammans med erforderliga kopplingar och styrskåp. Varje tryckstegringstenhet har konstruerats för att passa de specifika behov beträffande kapacitet, styrning och övervakning en kund kan ha.

Vattenförsörjning
Grundfos tryckstegringssystem Hydro MPC är idealiska för vattenledningsnät
och för tryckstegring i flervåningshus.
Industri en tryckstegringslösning från Grundfos kan också vara mycket användbar inom industrin. Om du behöver konstant tryck trots kraftigt varierande flöde har Grundfos ösningen.

Bevattning
Grundfos Hydro MPC kan hjälpa till att spara vatten och optimera skörden inom jordbruk genom att arbeta efter förinställda min.- och max. nivåer.
Maximal användarvänlighet tack vare stor grafisk display med överskådliga menyer och touchknappar för enkel navigation

Diagram: Hydro MPC Meny-knappen

Användning

• Vattenförsörjningssystem
• Bevattningssystem
• Industrianläggningar
• Kommersiella byggnader.

Funktioner och fördelar

• 2-6 kaskadkopplade pumpar
• Enkel installation och igångkörning
• Stor användarvänlig display
• Energioptimerad styrning
• Datakommunikation
• Konstant tryck
• Applikationsoptimerad mjukvara

Maximal användarvänlighet tack vare stor grafisk display med överskådliga menyer och touchknappar för enkel navigation

Teknisk data
Flöde Q max. 1,080 m3/h
Max. lyfthöjd max. 155 m
Vätsketemperatur 0-60 °C
Max. tryck Max 16 bar


Applikationsoptimerad programvara och  flera möjligheter till  datakommunikation (Ethernet, LON, Profibus, Modbus, PLC).

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se