http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pumpenhet BT Safety för brandbekämpning  
Brand Bekämpning enhet

Består av en eller flera huvudsakliga pumpar, el eller diesel motor and en jockey pump användas till håller avfyra stridighet kretsen trycksatt samt att fylla på mindre vattenförlust för att undvika startar en automatisk sug eller booster pump onödigt.

Jockey pumpen automatiskt startas och stoppas med hjälp av en tryckvakt och håller elden kämpar kretsen trycksatt. Huvudpumpen och standby pumpen startar i sekvens om det finns ett tryckfall i den krets som inte kan kompenseras med begränsade flödet klassar av jockey elektrisk pump. Huvudpumpen och standby pumpen startar automatiskt men stoppas i det manuella läget med en switch på relativa Kontrollpanelen. Om över tryckbärande system är till exklusiva service av en brandpost netto, för inte ständigt skyddad verksamhet, stoppet kan ske automatiskt, efter att trycket ständigt bibehållits över börjar trycket från pumpen minst 20 minuter i följd.

När det gäller brandbekämpning enheter, BT Safety System  erbjuder ett brett utbud av:

  Fire fighting enheter enligt EN12845-UNI10779 normer med bottenram och koppling pumpar, med vertikala pumpar och extern motor (vertikal turbin) och med dränkbar electro pump. Fire stridsenhet enligt NFPA normer med split fall pumpar och pumpar lödräta och extern motor (vertikal turbin). Yttre utrymme att sätta pumpa uppsättningar, tillverkas enligt UNI11292 norm. Stål och polyeten vatten lagring sättas underground och externt. Integrerade system sättas underground av stål och externt, tillverkade enligt UNI11292 norm.

   För att slutföra spänna erbjuder BT säkerhetssystem också:

   Gassläcksystem
   System med vattendimma
   Brandpost nätverk och sprinkler nätverk material
   För mer information kontakta oss på
   0431-222 90


   BEVATTNINGSTEKNIK AB
   Helsingborgsv., Varalöv
   262 96 ÄNGELHOLM
   Telefon:
   0431-222 50
   Org Nr:
   556409-6120
   Webbadress:
   www.bevattningsteknik.se
   E-post:
   info@bevattningsteknik.se