http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pumpstation för villa Grundfos


Pumpstation för villa Grundfos


Pumpstation för villa Grundfos

 • Grundfos driftsäkra avloppspump SEG med ett effektivt skärsystem är konstruerad speciellt för bortpumpning av mindre mängder avloppsvatten hos enskilda hudhåll, flerfamiljshus och LTA-system.
 • Trycksatta system är det perfekta valet för transport av gråvatten och avloppsvatten och SEG-serien kombinerar kostnadseffektivitet med maximalt miljöskydd genom att underlätta användning av mindre tryckrör för minsta möjliga investeringskostnader och påverkan på miljön.
 • SEG-serien är konstruerad för att minska energiförbrukningen och hålla stilleståndkostnaderna så låga som möjligt och samtidigt behålla topprestanda under systemets hela livslängd.

Grundfos SEG AUTOADAPT

Grundfos SEG AUTOADAPT, en unik pump med inbyggd nivåsensor, vilket innebär att behovet av automatikskåp och nivågivare elimineras. Det innebär i sin tur en enklare och snabbare installation eftersom anslutning av nivågivare och automatikskåp utgår då nivåer är förinställda i pumpen.

SEG AUTOADAPT har inbyggt

 •     Motorskydd
 •     Trycksensor
 •     Torrkörningsskydd
 •     Loggning av driftsinformation och larm

Funktioner som ingår

 •     Startfördröjning
 •     Olika startnivåer i sumpen
 •     Skydd för körning åt fel håll vid inkoppling
 •     Alternering eller parallell körning efter behov utan kommunikation vid installation av upp till 4 pumpar

Grundfos villapumpstationer

Grundfos PUST är prefabricerade villapumpstationer tillverkade av ålderbeständig polyethylen och finns i flera storlekar inkl. alla nödvändiga tillbehör såsom rör och ventiler samt driftsäkra styrenheter.

PUST Pumpstationer

PUST Basic

Driftsäker och flexibel lösning Grundfos PUST är prefabricerade pumpstationer tillverkade av åldersbeständig polyethylen.
PUST finns från diameter 400 mm till 1000 mm och i höjder från 1000 mm till 3000 mm för installation av enkel- eller dubbelpumpar

En komplett leverantör
Grundfos erbjuder robusta, välkonstruerade pumpstationer av polyethylen, inklusive alla nödvändiga tillbehör såsom rör och ventiler samt driftssäkra styrenheter - allt från en och samma leverantör.PUST PUMPSTATIONER

PUST Basic

Driftsäker och flexibel lösning Grundfos PUST är prefabricerade pumpstationer tillverkade av åldersbeständig polyethylen.
PUST finns från diameter 400 mm till 1000 mm och i höjder från 1000 mm till 3000 mm för installation av enkel- eller dubbelpumpar

En komplett leverantör
Grundfos erbjuder robusta, välkonstruerade pumpstationer av polyethylen, inklusive alla nödvändiga tillbehör såsom rör och ventiler samt driftssäkra styrenheter - allt från en och samma leverantör.

rundfos driftsäkra avloppspump SEG med ett effektivt skärsystem är konstruerad speciellt för bortpumpning av mindre mängder avloppsvatten hos enskilda hudhåll, flerfamiljshus och LTA-system.

Trycksatta system är det perfekta valet för transport av gråvatten och avloppsvatten och SEG-serien kombinerar kostnadseffektivitet med maximalt miljöskydd genom att underlätta användning av mindre tryckrör för minsta möjliga investeringskostnader och påverkan på miljön.

SEG-serien är konstruerad för att minska energiförbrukningen och hålla stilleståndkostnaderna så låga som möjligt och samtidigt behålla topprestanda under systemets hela livslängd.

Grundfos SEG AUTOADAPT

Grundfos SEG AUTOADAPT, en unik pump med inbyggd nivåsensor, vilket innebär att behovet av automatikskåp och nivågivare elimineras. Det innebär i sin tur en enklare och snabbare installation eftersom anslutning av nivågivare och automatikskåp utgår då nivåer är förinställda i pumpen.

SEG AUTOADAPT har inbyggt:

    Motorskydd
    Trycksensor
    Torrkörningsskydd
    Loggning av driftsinformation och larm

Funktioner som ingår:

    Startfördröjning
    Olika startnivåer i sumpen
    Skydd för körning åt fel håll vid inkoppling
    Alternering eller parallell körning efter behov utan kommunikation vid installation av upp till 4 pumpar

 Grundfos villapumpstationer

Grundfos PUST är prefabricerade villapumpstationer tillverkade av ålderbeständig polyethylen och finns i flera storlekar inkl. alla nödvändiga tillbehör såsom rör och ventiler samt driftsäkra styrenheter.
PUST PUMPSTATIONER

PUST Basic

Driftsäker och flexibel lösning Grundfos PUST är prefabricerade pumpstationer tillverkade av åldersbeständig polyethylen.
PUST finns från diameter 400 mm till 1000 mm och i höjder från 1000 mm till 3000 mm för installation av enkel- eller dubbelpumpar

En komplett leverantör
Grundfos erbjuder robusta, välkonstruerade pumpstationer av polyethylen, inklusive alla nödvändiga tillbehör såsom rör och ventiler samt driftssäkra styrenheter - allt från en och samma leverantör.
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se