http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Singel pumpstationer


Singel pumpstationer


Singel pumpstationer
Singel pumpstationer utformade speciellt för användning på idrottsplatser och grönytor. Få ut det mesta av bevattningssystemet med pålitliga pumpar som tillhandahåller nödvändigt flöde och tryck för optimal bevattning. Alla pumpstationer har genomgått kvalitets- och kapacitetstest med vatten och de levereras färdigmonterade för snabb och enkel installation och hantering.

Singel pumpstationerna kommer i två olika modeller: Soft Start eller frekvensstyrd (VFD). Soft Start modellerna passar när flödesmängden är relativt konstant, exempelvis på idrottsplatser. En soft starter är en elektronisk komponent som reducerar startströmmen till pumpen. Utan Soft Start är startströmmen 5-7 gånger högre än märkströmmen, med Soft Start bara 2-3 gånger högre. Detta gör att pumpen startar och stoppar mjukt, vilket hjälper till att undvika skador orsakade av tryckstötar.

VFD reglerar pumpens varvtal kontinuerligt och detta gör att trycket är konstant vid varierande flöde. Med VFD-styrda anläggningar reduceras startströmmen så att den inte blir högre än märkströmmen. Varvtalsregleringen ger en mjuk och problemfri automatiskt start - och stopp av pumpen med extremt lite vibrationer och låg bullernivå. Pumpstationer med VFD-teknologi håller ett konstant tryck. Variabel varvtalsreglering sparar ström, reducerar slitage och förhindrar tryckstötar och kavitation.

 • Grundfos CR pumpar, med motorklass EFF1, IP55, 3-fas, 400V, 50Hz, 2950 RPM.
 • In-/uttag DN25 inkl. kulventil t.ex. för tömning eller uttag.
 • Varmgalvaniserad tryckmanifold.
 • Manometer.
 • Värmevakt på pumpen, förhindrar överhettning.

 

Soft Start-pumpar VFD-pumpar
 • Skåpet med mjukstart är monterat på pumpen.
 • Elskåp med kopplingsklass IP54.
 • Startas direkt av bevattningens styrskåp, eller
  från extern enhet (t.ex. nivåvakt, tryckvakt).
 • Inbyggt motorskydd.
 • Fördröjd start och stopp.
 • Hand-0-Auto omkopplare.
 • VFD-enheten är monterad på pumpen, levereras med
  5m kabel för väggmontering vid större pumpar.
 • Kopplingsklass IP54.
 • Rostfri tryckgivare styr varvtalsregleringen.
 • Inbyggt skydd mot överhettning orsakad av
  överbelastning eller lågspänning.
 • Trycktank med membran i standardutförande med backventil.

 

 Tabell för genomflöden
Klicka här för prestanda och anslutningsstorlekar för olika modeller
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se