http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Rainbird Pop-up-spridare 5000/Plus/UPG/PRS


Rainbird Pop-up-spridare 5000/Plus/UPG/PRS


Rainbird Serie 5000/5000 PLUS/UPG/PRS

Rainbird Serie, är det senaste inom modern sprinklertekonologi från RainBird. En sprinkler av bästa kvalitet som ger grönare gräs med lägre vattenförbrukning.

 • RainCurtain™-munstycken ger överlägsen fördelning.
 • Snabbare installering med anpassat bevattningsflöde hos MPR munstycken.
 • UPG-spridaren är avsedd för uppgradering av befintliga Hunter PGP™-spridare med den effekt och de kännetecken som utmärker Rain Birds 5004 spridare. Omställningen går fortare och är lättare eftersom PGP-huset stannar kvar i marken och endast huvuddelen av spridaren byts ut.

Beskrivning

 • Rain Curtain™-munstycken är standard hos alla 5000/5000 Plus/UPG-spridare.
 • Större vattendroppar för bättre vindmotstånd.
 • Tryckregleringssystemet PRS reducerar arbetstrycket för optimal munstyckseffekt på 3,1 bar. PRS-systemet sparar även vatten genom att eliminera tryckskillnader mellan flera spridare.
 • Effektiv bevattning i närområdet.
 • Jämn fördelning över hela kastradien.
 • Munstyckesenhet som består av fyra Rain Curtain™ munstycken med låg stigningsvinkel (10°) och åtta standardmunstycken (25°) som ger 7,6 till 15,2m kastradie.
 • Självjusterande munstycken.

Installation & Underhåll

 • Klickmekanism för snabb inställning vid installeringen.
 • Enklare underhåll med en ny självrenande justeringsskruv.
 • 5000 Plus är utrustade med en avstängningsfunktion vid högt flöde som stoppar vattenflödet till en speciell spridare medan systemet fortfarande arbetar.
 • Kastradien ställs enkelt in ovanifrån. Det enda man behöver är en platt skruvmejsel.
 • Kastradien kan reduceras med upp till 25% med hjälp av justeringsskruven, utan att man behöver byta munstycke.

Konstruktionslösningar

Tillval för serie 5000 Plus:
 • Pop-up enhet i rostfritt stål för SS-modellerna.
 • Seal-A-Matic (SAM™) spärrventil som stänger upp till en höjdskillnad på 2,1m.
 • 5000 Plus-spridarna finns i 4'', 6'', 12'' samt i rostfritt stål.
 • Verklig stigning 4" (10 cm), 6" (15,2 cm) och 12" (30,5 cm), uppmätt från höljet till munstycket.
 • 40-360° kastradie och fullt vändvarv i en och samma modell (finns även med fullvarv utan vändning).
 • MPR-munstycken förenklar planering och installering med anpassade flödesmängder från 7,6 till 10,7 m.
  Munstycken med olika stigningshöjder och kastradier kan blandas i samma zon när man använder MPR-munstycken.

Hållbarhet

 • Gummiskydd är standard och skyddar extra. 5000 Plus har ett grönt skydd medan 5000 har ett svart.
 • Motståndskraftig enhet som passar extra bra i privata eller offentliga anläggningar.
 • Kraftig returfjäder garanterar säker inkörning av pop-up delen.
 • Tryckaktiverad flerfunktionsavstrykare skyddar insidan mot nedsmutsning och sörjer för pålitlig upp- och inkörning.
 • Extra O-ringar och packningar ger utökat skydd när vattnet är “sandigt”.
 • Fem års tillverkningsgaranti

Fakta

 • Kastradie: 7,6 till 15,2 m
 • Kastradie med justeringsskruv: 5,7 m
 • Tryck: 1,7 till 4,5 bar (upp till 5,2 bar med PRS)
 • Genomlöde: 0,17 till 2,19 m3/tim
 • Stigningsvinkel standard Rain Curtain™-munstycken: 25°.
 • Stigningsviinkel Rain CurtainTM-munstycken med låg stigningsvinkel: 10°.
 • ¾" IG nedre anslutningsgänga.

Mått

Stigningshöjd från höljet och till mitt på munstycket:
 • 5004/5004 Plus/UPG: 10 cm
 • 5006 Plus: 15 cm
 • 5012 Plus: 30 cm
Husets höjd: (inkörd spridare)
 • 5004/5004 Plus/UPG: 18,5 cm
 • 5006 Plus: 24,5 cm
 • 5012 Plus: 42,9 cm
 • Synlig del: 4,1 cm

Tillval
MPR (Matched Precipitation Rate)-munstycken med anpassat genomlöde förenklar planeringsprocessen eftersom det blir möjligt att blanda spridare med olika stigningshöjder och kastradier inom samma zon. Passar tillsammans med Rain Bird 5000/5000 Plus /5000 Plus PRS/UPG-spridare.

Modell
Sektor (Part Circle units -PC) kan ställas in från 40-360°.
Fullcirkel (Full Circle units -FC) finns endast med 360°.
Rostfritt stål (Stainless Steel - SS).
Plusmodell (PL).
PRS (P).

 • 5004-PC: sektor 5004.
 • 5004-PL-FC: Fullcirkel 5004 Plus.
 • 5004-PL-PC-3,0: Sektor med förinstallerat munstycke, storlek 3,0 5004 Plus.
 • UPGPC: 5000 UPG serien, 4" sektor/fullcirkel.
 • 5004-PL-PC-SS-SAM-3,0: sektor, pop-up enhet med hölje i rostfritt stål, SAM spärrventil och förinstallerat munstycke, storlek 3,0.
 • 5006-PL-PC: sektor, plus.
 • 5006-PL-PC-SS-SAM: sektor, pop-up enhet med hölje i rostfritt stål, SAM spärrventi, plus.
 • 5012-PL-PC: sektor, plus.
 • 5004-PC-R: sektor, tryckregleringssystem, förinstallerat munstycke, storlek 3,0.
 • 5004-PL-PC-S-R: sektor, tryckregleringssystem, pop-up enhet med hölje i rostfritt stål, SAM spärrventil.
 • UPG-PC-S-R: sektor, tryckregleringssystem, SAM spärrventil och förinställt munstycke, storlek 3

Klicka här för att se Film

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se