http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Rainbird Pop-up spridare och tillbehör  
rainbirdRainbird Pop-up spridare och tillbehör
Gräsmattor innebär i allmänhet större ytor. Då är spridarbevattning det mest praktiska och kostnadseffektiva valet av bevattningsanläggning. En permanent anläggning med pop-up spridare är det självklara valet.
Spridarna grävs ner och höjer sig ovan jord när vattentrycket släpps på. Därmed blir bevattningssystemet osynligt när det inte används. Gräsklippning kan ske obehindrat när spridarna är i nerfällt läge.

Att tänka på är att inför senhöst och vinter ska anläggningen blåsas med tryckluft för att förhindra sönderfrysning.

Pop-up spridare som framför allt passar till bevattning av golfbanor, sportplatser inklusive konstgräs.

Rainbirds spridare har länge funnits i vårt sortiment då produkterna är av högsta kvalité med den senaste tekniken. Vi vet att det krävs kvalitetsutrustning för bevattning av kvalitetsgrönytor. Därför kan du alltid lita på att våra produkter uppfyller dina krav och önskemål.

Kontakta oss gärna för mer information, via mail: info@bevattningsteknik.se eller via telefon: 0431-222 90. Välkomna!

Swingjoint lasco

Ventiler

Ventillådor

Kabel och kontakter

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se